Ana Sayfa
Duyurular
Motif Akademi Halkbilimi Yaz Okulu Ders Programı

Motif Akademi Halkbilimi Yaz Okulu Ders Programı

Motif 10 Haziran 2020 14:24:32 Çarşamba

06 Temmuz 2020 – Pazartesi
 
13.00 – 14.00     Açılış ve Selamlama Oturumu    - M. Zeki BAYKAL / Motif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
                                                                       - Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Motif Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yrd. /                                                                            Düzenleme Kurulu Başkanı
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA (Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv.)
                                                 KONU: “Âşık Edebiyatı Araştırmaları”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENEL (İstanbul Teknik Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Halk Müziği Çalışmalarının Tarihçesi”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Prof. Dr. Naci ÖNAL (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Masal Projesi ve Masal Araştırmaları”
 
07 Temmuz 2020 – Salı
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Prof. Dr. Ömür CEYLAN (İzmir Katip Çelebi Ünv.)
                                                 KONU: “Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ (Kırşehir Ahi Evran Ünv.)
                                                 KONU: “Dede Korkut Araştırmaları”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Ünv.)
                                                  KONU: “21. Yüzyılda Halkbilimi Çalışmalarında Yeni Perspektiflere”
 
08 Temmuz 2020 – Çarşamba
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Prof. Dr. Meral OZAN (Bolu Abant İzzet Baysal Ünv.)
                                                 KONU: “Oryantalizm ve Türk Halkbilimi Kaynakları”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ (Erzurum Atatürk Ünv.)
                                                 KONU: “Halkbilimi ve Oluşumsal Yapısalcılık”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Prof. Dr. Abdulselam ARVAS (Çankırı Karatekin Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Şamanizmi ve Sibirya Araştırmaları”
 
09 Temmuz 2020 – Perşembe
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI (Kastamonu Ünv.)
                                                 KONU: “Yerel Bilgi Bağlamında Kastamonu Folklor Araştırmaları”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ (Bartın Ünv.)
                                                 KONU: “Masal Araştırmalarında Max Lüthi Yaklaşımı”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Doç. Dr. Nurgül BEGİÇ (İzmir Demokrasi Ünv.)
                                                 KONU: “Halkbilimi ve Maddi Kültür Araştırmaları”
 
10 Temmuz 2020 – Cuma
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Mitolojisi Araştırmaları”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Dr. Öğr. Üyesi Zehra KADERLİ (Hacettepe Ünv.)
                                                 KONU: “Bedenleşme ve Halkbilimi”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Prof. Dr. Alimcan İNAYET  (İzmir Ege Ünv.)
                                                 KONU: “Uygur Folklor Çalışmaları”
 
11 Temmuz 2020 – Cumartesi
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Öğr. Gör. Ahmet Turan DEMİRBAĞ(İstanbul Teknik Ünv.)
                                                  KONU: “Halk Oyunları Üzerine Sohbet”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Prof. Dr. Mehmet AÇA (Marmara Ünv.)
                                                 KONU: “Hayatın Geçiş Dönemleriyle Statülere Bağlı ‘Eşikte Olma Durumu’ Algısında                                                            Değişim: Türkiye Örneği”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Dr. Kübra Yıldız ALTIN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.)
                                                 KONU: “Mitolojide Kültler Bağlamında Atalar Kültü”
 
12 Temmuz 2020 – Pazar
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KESKİN (Samsun Ünv.)
                                                 KONU: “Konuşmanın Etnografyası ve Konuşmalık Türler”
               
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Prof. Dr. Muharrem KAYA (İstanbul Kültür Ünv.)
                                                 KONU: “Mezopotamya Mitolojisinin Anadolu Halk Kültürüne Etkisi”
 
20.00 – 22.00     3. OTURUM       Prof. Dr. Metin ARIKAN (Dokuz Eylül Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Dünyası Epik Destan Geleneği Araştırmaları”
 
13 Temmuz 2020 – Pazartesi
 
14.00 – 16.00     1. OTURUM       Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL (Niğde Ömer Halisdemir Ünv.)
                                                 KONU: “Türk Dünyası Müzik Kültürü Araştırmaları”
 
17.00 – 19.00     2. OTURUM       Doç. Dr. Adem ÖGER (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.)
                                                 KONU: “Halkbilimi Müzeciliği Bağlamında Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi” ve
                                                 “Yaşayan Yörük Müzesi” Örnekleri”
 
20.00 – 22.00     Kapanış ve Genel Değerlendirme Oturumu       
                         Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Motif Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Yrd. / Düzenleme Kurulu Başkanı