Ana Sayfa
Misyon

Misyon

Çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı halk oyunları eğitim programları oluşturmak, Türk Halk Kültürü'nün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak Türk Kültür Değerleri'nin korunmasını sağlamak, tüm dünya ülkelerine tanıtmak, sergilemek, ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları'nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yaşatmak, sergilemek ve tanıtımını sağlamaktır.