Ana Sayfa
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Halk kültürünün tarihsel derinliği ve zenginliği dikkate alınarak araştırma, inceleme, geleceğe aktarma ve tanıtma açısından faaliyet alanını genişletmek amacıyla kurulan Motif Vakfı, kuruluşundan bu yana temel felsefesi “halk bilimine ve halk kültürüne hizmette önce halk” olmuştur. Bu güne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde bu felsefeyi düstur edinmiştir. Yaptığı her “Motiflerle Anadolu Kültür Şöleni”nde dil, din, ırk, cinsiyet, gelir ve eğitim ayrımı yapmadan kültürüne sahip çıkmak isteyen yüzlerce gencin halk oyunları performanslarını binlerce izleyiciye sunmalarını sağlamaya çalışmıştır. Her “Halk Bilim Sempozyumu”nda, halk kültürünün her yönüyle araştırılması, yaşatılması, geleceğe aktarılması ile ilgili olarak konusunda uzman akademisyenlerle tartışma platformları oluşturmuştur.
Motif Vakfı kurulduğu günden bu yana halk bilimi ve halk tabanlı faaliyetler konusunda birçok başarıya imza atmıştır. Halk bilimine hizmet etmiş olan değerli isimlere saygı ve minnet duygularını ifade etmek için gerçekleştirdiği “Motif Halk Bilim Ödülleri Törenleri” vasıtasıyla da yine binlerce izleyiciyi bu isimlerle buluşturmuştur.  Motif Vakfı her karış vatan toprağında bir “değer” yattığına inanmaktadır. Anadolu’nun doğusundan batısına her yöresinin kendine has olan değerlerini araştırıp yüzlerce insanla buluşturmak amacıyla haftada iki kez Yöre Geceleri düzenlemektedir. Bu sayede sadece kendi yöresinin kültürel değerlerini bilen gençler; başka yörelerle ve bunların kültürel değerleriyle tanışmak ve onları öğrenmek fırsatını bulmaktadır. Motif Vakfı, halk bilim insanlarını, akademisyenleri bir araya getirerek düzenlediği sempozyumlarda, “halk kültürüne hizmette önce halk” demeyi sürdürmüştür. Sempozyumların halka açık düzenlenmesi ve özellikle her alandan öğrencilerin katılımları ile sempozyumlar son derece yoğun bir dinleyici kitlesine hitap etmiştir. Motif Vakfı tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Şölenleri de sergilenen halk oyunları gösterileri ve halk müziği dinletileri ile her yıl binlerce insana hitap etmektedir. Şölenlerin halka açık ve ücretsiz düzenlenmesi, halkın katılımını artırmıştır. Her yıl ilgi gösteren kişi sayısı hızlı bir ivmeyle artmış, bununla beraber şölende sahne alan halk oyuncu gençlerimizin sayısında da önemli bir artış görülmüştür. Farklı memleketlerden, farklı yöresel kültürlerden gelen, gelir ve eğitim seviyesine dair bir ayırıma tabi tutulmayan gençler, aynı ekiplerde omuz omuza yer almışlardır. Bu açıdan bakıldığında Motif Vakfı’nın hitap ettiği halk kitlesinin genişliği ortaya çıkmaktadır. Motif Vakfı, halk kültürüne hizmet çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek "Motif Vakfı Halk Müziği Korosu" ve "Yurt Renkleri Müzik Toplulukları"nı da faaliyete geçirmiştir. Türk halkının kültürel gelişiminde önemli bir yere sahip olan halk oyunlarını, halk müziğini ve halk kültürünün bilinen tüm alanlarını koruma, yaşatma ve geleceğe aktarma gayesiyle kurulmuş olan Motif, kurulduğu günden bu yana ortalama 20.000 gencimize halk oyunlarını ve halk müziğini her yönüyle öğretmeye çalışmıştır. Bu sayının her yıl hızla artıyor olması da Motif’in amacına ulaşması yolunda atılan önemli bir adımdır.
Motif Akademi Halkbilimi Okulu ile alanın duayenlerini Lisansüstü program öğrencileri ile bir araya getirerek alanda önemli bir boşluğu doldurma gayreti içerisindedir.
Popüler kültürün öz kültürümüzü tehdit etmeye başladığı bir dönemde, genç neslin halk kültürüne hizmet edebilmesi, kendi kültürlerinin farkına varabilmesi adına varlığını sürdüren Motif, asli faaliyeti olarak gördüğü halk oyunlarını her zaman öğretmeye, yaşatmaya ve gelecek nesillere özünden hiçbir şey kaybetmeden aktarmaya devam edecektir.
Halk kültürüne emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara bir minnet göstergesi olarak gerçekleştirilen Motif Halk Bilim Ödülleri Törenleri, halk bilim camiasında büyük takdir görmektedir. Ödül törenlerinde halk kültürüne hizmeti geçen isimler, halkın bizzat kendisiyle buluşturulmaktadır. Bu sayede halk, kendi kültürüne hizmet edenleri bizzat alkışlama fırsatı bulmaktadır.
Motif Vakfı "Söz uçar, yazı kalır" diyerek halk kültüründe hizmette bir rol daha almıştır. 1995 yılından bu yana yayımlanan uluslararası hakemli dergi olarak hayatına devam eden Motif dergisi, ulusal ve uluslararası hakemlerin gözetiminde alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan bilimsel araştırma ve çalışmaların değerlendirildiği, uluslararası indekslerce taranan Motif Akademi dergisi ve halk bilim sempozyumlarının ardından yayımlanan sempozyum bildirileri kitapları Motif’in gelecek nesillere miras bırakacağı önemli bir halk bilim külliyatıdır. Motif, tüm dergi ve kitaplarını halk kütüphanelerine, üniversite kütüphanelerine, halk eğitim müdürlükleri kütüphanelerine ücretsiz olarak göndermektedir. Bu sayede halk kültürünü daha akademik ve sanatsal anlamda araştırmak isteyen kişilere de kolayca ulaşabilmektedir. Uluslararası arenada Türk halk kültürünü ve Türk halk oyunlarını dünya ülkelerine tanıtmak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Motif Vakfı, Uluslararası Dünya Halk Oyunları Yarışması’nda ülkemize 3 kez dünya birinciliği başarısını da kazandırmıştır.